CZIN.eu

Pachový ohradník Pacholek

Pachový ohradník,  pachová zábrana efektivní ochrana Vašich zahrad, zahrádek, sadů a lesních porostů v boji proti volně žijící spárkaté zvěři (jelen,  srnec) a černé zvěři (divoká prasata)
 
pachový ohradník Pacholek spárkatá zvěř (jelen,srnec)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pachový ohradník černá zvěř (divoká prasata)

Návod na umístění odpuzovače zvěře profesionálního pachového ohradníku Pacholek


 Systém umístění nosiče PU pěny a koncentrátu pachováho ohradníku Pacholek,
pomocí pistole byl nahrazen systémem Pacholek, který pistoli nepotřebuje. 
 Cílem této změny bylo uvedenou aplikaci maximálně zjednodušit a zlevnit. 

1. Jako nosič účinné pachové látky se používá speciální polyuretanová pěna, která díky  
   otevřeným pórům má vyšší nasákavost, a tudíž může pojmout větší objem pachového  
   koncentrátu. Pěna se dávkuje trubičkou do adaptéru nebo na jakoukoliv čistou plochu 
   (kůly, kmen stromu, plot, svodidlo apod.) ve velikosti tenisového míčku. Podléhá UV 
   záření, postupem času tmavne  až se rozpadne. Vytvrzuje se vlivem vzdušné vlhkosti,    
   nejlépe v ranních hodinách, kdy je vysoká vzdušná vlhkost, povrch přestává být lepivý po  
 
  15–20 minutách. Doporučuje se do pěny vstřikovat koncentrát nejdříve po 5 hodinách, až 
   když je pěna vytvrzena v celém svém objemu. Pokud bude dodržena doporučená 
   vzdálenost mezi sloupky 10 m a množství čerstvé pěny velikosti tenisového míčku, je 
   možné z jedné láhve o objemu 750 ml ošetřit až 4 km komunikace. 

2. Po vytvrzení PU pěny se do hloubky cca 4 cm vpíchne trubička a krátce se stiskne 
   rozprašovač po dobu 1-
2 sekund tak, aby koncentrát nevytékal zpět. Vstřik koncentrátu 
   se provede ve třech bodech vytvrzené
 PU pěny. 

3. Pro udržení účinku pachového ohradníku zvěře se doporučuje  doplňovat pěnové koule  pachovým  
   koncentrátem
 pachového ohradníku Pacholek po 5 – 6 měsících vždy na jaře a na podzim,
   venkovní teplota by měla dosahovat min. 10°C.
   U černé zvěře (divoká prasata) v době rizika vzniku škod aplikujte koncentrát každé 
   4 týdny. Při aplikaci se doporučuje používat ochranné pracovní pomůcky jako jsou 
   pogumované rukavice a brýle.